El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Barberà del Vallès és un servei municipal format per un equip multidisciplinar que ofereix informació, orientació i assessorament a les dones en totes aquelles qüestions que puguin ser del seu interès: àmbit laboral, social, personal, familiar, recursos públics i, especialment, en l'atenció i detecció de la violència masclista.

 

Què ofereix?

- Servei d'Acollida

Servei especialitzat d’atenció i orientació que ofereix assessorament i informació a les dones del municipi. En aquest servei es fa l'acollida i l'acompanyament de la dona durant tot el seu procés personal. Sempre que sigui necessari es derivarà a serveis més específi­cs.

- Servei d'Atenció Psicològica

Servei especialitzat per dones en situació de discriminació per raó de gènere: violència masclista en l'àmbit de la parella, separacions i/o divorcis, assetjament laboral o sexual,...

- Servei d'Assessorament Jurídic

Servei especialitzat per orientar principalment sobre: separacions, divorcis, custòdies d'infants, incompliments de pensions, règims de visites i violència masclista.

- Servei d'Assessorament Laboral

Servei especialitzat sobre dret laboral: acomiadaments improcedents, pensions d'invalidesa, assetjament sexual a la feina, ...

- Activitats de Sensibilització

S'organitzen activitats adreçades a tota la població per fomentar l'equitat de gènere (cinefòrums, conferències, tallers de creixement personal,...).

 

A qui s'adreça?

Dones majors de 18 anys empadronades a Barberà del Vallès.

 

Horari d'atenció

10:00 a 14:00 de dilluns a divendres

16:00 a 18:00 dimarts

 

 

Publicacions:

- Díptic del SIAD