Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana

Servei responsable
Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana. Programa de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme

Descripció
El Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana té com a objectiu millorar la convivència dels barberencs/ques, fomentant el diàleg i la gestió col.laborativa dels conflictes.

Una de les principals eines que s'ofereix des d'aquest servei és la mediació, un procés en el què les persones participants, les parts, gestionen i resolen els seus conflictes a través d’un diàleg pacífic, el qual és conduït per un tercer imparcial, la persona mediadora.

Avantatges de la mediació

 • És econòmica i àgil. Estalvia temps i diners. A l'Ajuntament de Barberà del Vallès, és gratuïta.
 • No es perd res. És absolutament voluntària. De la mateixa manera que les parts accedeixen lliurement a la mediació, també poden retirar-se'n en qualsevol moment.
 • Tothom hi guanya. Les parts construeixen lliurement l'acord i, per tant, només acordaran allò que els beneficiï.
 • Decideixen les parts. La persona mediadora no pren partit per cap de les parts ni proposa solucions. És imparcial.
 • És confidencial. El procés de mediació té com a principi bàsic la confidencialitat. La persona mediadora vetllarà per garantir un marc de seguretat i respecte.
 • És una oportunitat per ser escoltat i escoltar. La mediació facilita l’entesa i la construcció d’acords entre les parts. Pretén millorar la qualitat de vida de les persones.

Com és el procés de mediació?
Un cop sol·licitada la mediació, el/la mediador/a es posa en contacte amb la persona que fa la petició per tenir una entrevista individual amb ella. Durant aquesta sessió, rebrà informació sobre la mediació i podrà exposar el seu cas. Seguidament, si la persona sol·licitant accepta continuar el procés de mediació i si es tracta d'un conflicte mediable, des del Servei de mediació es convidarà a l'altra part a realitzar una altra entrevista individual. Si ambdues parts n'accepten, se les convocarà a una cita conjunta per iniciar la mediació, amb la presència i l'acompanyament de la persona mediadora. La durada del procés pot incloure diverses reunions, depenent de les característiques pròpies del problema i les necessitats de les persones participants.

Adreçat a
El Servei de mediació podrà ser sol·licitat només que una de les parts interessades en la mediació tingui algun vincle (habitatge, feina, escola, botiga…) amb Barberà del Vallès.

Tipologia de casos atesos
Es tracta qualsevol conflicte derivat de les relacions personals i la convivència. Per àmbits:

 • Veïnal: sorolls, desacords en comunitats de veïns/es, neteja i higiene, filtracions i humitats, dificultats de relació, etc.
 • Familiar: problemes intergeneracionals, cura de persones depenents, relacions familiars, etc.
 • Comercial: sorolls, olors... a establiments, problemes derivats del consum, temes contractuals (lloguer, compra-venda), etc.
 • Espai Públic: ús i convivència als espais públics
 • Escolar: entre alumnes, professorat, pares/mares. A més, s'ofereixen tallers de gestió de conflictes per a tots els/les membres de la comunitat educativa.

Procediment
Per sol·licitar ser atès/a des del Servei de Mediació, les persones poden:

 • Adreçar-se a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament (presencialment o per telèfon):

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l'Ajuntament)
Tel. 937 297 171
Fax. 937 191 815
Horari
De dilluns a divendres, de 8 a 19 h
De l'1 de juliol al 15 de setembre i del 24 de desembre al 5 de gener: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Via Sant Oleguer, 20 (Centre Cívic Ca n'Amiguet)
Tel. 937 192 202
Fax. 937 290 790
Horari
Els dimarts i els dijous, de 9 a 15 h
Mes d'agost i del 24 de desembre al 5 de gener, tancada.

 • Omplir el model de sol·licitud i lliurar-lo a l'Ajuntament.
 • Trucar directament al Servei de mediació (93-7297171 Ext. 311) o enviar-hi un correu electrònic (mediacio@bdv.cat).

Per ser atès/a per la persona mediadora, cal una cita prèvia. Si la persona sol·licitant no la té, des del Servei de Mediació s'hi posaran en contacte per fixar-ne una cita i fer una entrevista.

L'adreça i l'horari del Servei són:

C/ Marquesos de Barberà, 125

Els dimarts de 9 a 19 h. i els dijous i els divendres de 9 a 15 h.

Període de tramitació
Tot l'any.