Suport jurídic i fiscal

Dijous de 17:00 a 20:00 h.
Hores a convenir (demanar cita).

Demanar per Marc, o enviar correu electrònic a: valles-osona@casalsdejoves.org

Què és?

Servei per assessorar i donar suport a les entitats juvenils per tal de dur a terme correctament els aspectes relacionats amb les obligacions jurídiques de les entitats.

Per què pot ser útil per a una entitat?
Per estar al dia de les obligacions jurídiques i fiscals i evitar problemes futurs.