Representants als órgans col·legiats de societats i entitats

L'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió plenària del dia 9 de juliol de 2015 va acordar el nomenament o designació de representants de les empreses, organismes i entitats següents:

SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA MUNICIPAL, SA (SABEMSA)

Representants de l'Ajuntament:

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Patrons que ocupen el càrrec en qualitat de membres electes de l'Ajuntament:

Patrons que ocupen el càrrec en qualitat de tècnics idonis per a formar part del Patronat:

  • Sr. Eduard Vives Toro
  • Sra. Mònica Acebo Pérez
  • Sr. Lluís Carol Andrés
  • Sr. Bartolomé González Pérez

FUNDACIÓ BARBERÀ SOLIDÀRIA

Patrons que ocupen el càrrec en qualitat de membres electes de l'Ajuntament:

Patrons que ocupen el càrrec en qualitat de tècnics amb capacitat professional adequada:

  • Sr. Josep Robert i Ferrer
  • Sra. Mª José Velázquez Contreras
  • Sr. Joan Ruiz Marticella

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU)

Representants de l'Ajuntament:

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES

El representant de l'Ajuntament és el senyor Juan Antonio Grimaldo Dueñas.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA VALLÈS OCCIDENTAL

El representant de l'Ajuntament és el senyor Roger Pérez Álvarez.

COMISSIÓ DE GESTIÓ LOCAL DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

El representant de l'Ajuntament és la senyor Juan Antonio Grimaldo Dueñas.

CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Representants de l'Ajuntament:

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI DE BARBERÀ DEL VALLÈS

El representant de l'Ajuntament és el senyor Juan Antonio Grimaldo Dueñas, amb la facultat de delegar la representació municipal en el personal tècnic adscrit a l'àmbit d'Educació municipal.

CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

El representant de l'Ajuntament és el senyor Fabià Díaz Cortés.

CONSORCI PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

El representant de l'Ajuntament és el senyor Fabià Díaz Cortés.

CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL

La representant de l'Ajuntament és la senyora Yolanda Molinero Campillo.

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El representant de l'Ajuntament és el senyor Roger Pérez Álvarez.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Representants de l'Ajuntament:

ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES

El representant de l'Ajuntament és el senyor Fabià Díaz Cortés.

Entitats Urbanístiques Col·laboradores:

- Entitat Urbanística de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 3 (Sector Nord Riu Ripoll)
- Entitat Urbanística de Conservació del Centre Industrial Santiga (Sector Provasa)
- Entitat Urbanística de Conservació del PP Can Salvatella-Torre Mateu
- Entitat Urbanística de Conservació del PP Baricentro
- Entitat Urbanística de Compensació del pla parcial de delimitació Centre Logístic “Sector Can Rabella”
- Entitat Urbanística Col·laboradora de la unitat d'Actuació UA-10 'Rda. del Parc Central-1'

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La representant de l'Ajuntament és la senyora Sílvia Fuster Alay.

LOCALRET

La representant de l'Ajuntament és la senyor Manel Ferreté Ferrer.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL RIPOLL-RIU SEC

El representant de l'Ajuntament és el senyor Fabià Díaz Cortés.

PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

El representant de l'Ajuntament és el senyor Pere Pubill i Linares.

PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ

El representant de l'Ajuntament és el senyor Fabià Díaz Cortés.

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

El representant de l'Ajuntament és el senyor Fabià Díaz Cortés.

XARXA DE POBLES I ENTITATS DELS DRETS HUMANS

La representant de l'Ajuntament és la senyora Sílvia Fuster Alay.

XARXA DE MERCATS MUNICIPALS

La representant de l'Ajuntament és la senyora Yolanda Molinero Campillo.

XARXA LOCAL PER A LA DIVERSITAT I LA CIUTADANIA PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La representant de l'Ajuntament és la senyora Mireia Sánchez Pi.

CONSELL RECTOR GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL VALLÈS OCCIDENTAL

La representant de l'Ajuntament és la senyora Sílvia Fuster Alay i el suplent el senyor David Clarà Garcia.

TDT DEMARCACIÓ SABADELL

Representants de l'Ajuntament:

CONSELL GENERAL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ARE ESTACIÓ

Representants de l'Ajuntament:

XARXA LOCAL DE CONSUM DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La representant de l'Ajuntament és la senyora Yolanda Molinero Campillo.

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Representants de l'Ajuntament:

ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30

La representant de l'Ajuntament és la senyora Sílvia Fuster Alay i el suplent el senyor Fabià Díaz Cortés.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

La representant de l'Ajuntament és la senyora Sílvia Fuster Alay.