A través d’aquest servei, la Biblioteca ofereix un espai, l’Aula Multimèdia ubicada a la planta -1 de l’equipament, on les persones interessades podran acudir per tal de resoldre els seus dubtes i  rebre suport per a l’ús de les eines informàtiques.

S’ofereix ajuda en matèria d’informàtica bàsica, correu electrònic i serveis bàsics d’Internet, xarxes socials, ofimàtica, ús dels serveis on-line del Portal de Biblioteques de la Xarxa, Préstec de llibres electrònics E-biblio, ús de tauletes i smartphones, etc.

L’Aula disposa d’ordinadors, però es pot portar el PC portàtil, tauleta i/o telèfon mòbil propi per tal de resoldre dubtes respecte els seus dispositius.

El servei no requereix cap tipus d’inscripció, l’entrada és lliure.

Els objectius del són:

  • Resoldre de manera individualitzada els dubtes o inquietuds respecte a les diferents eines informàtiques.

  • Donar a conèixer i formar per a l’ús dels serveis bibliotecaris on-line del Portal de Biblioteques i la plataforma E-Biblio.

  • Alfabetitzar tecnològicament les persones usuàries de la Biblioteca.