La Junta de Govern Local va aprovar el passat 28 de febrer el Programa Municipal de Participació Ciutadana per aquest any 2018.

Aquest programa recull les accions que l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana  de l’Ajuntament de Barberà del Vallès desenvoluparà durant aquest any, directament o de forma coordinada amb altres departaments del consistori.

El programa està dividit en 4 àmbits de treball: La ciutat a debat, L'enfortiment del teixit associatiu, Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana i Relacions Institucionals.