Reglament de Participació Ciutadana

 

Amb l’objectiu de continuar millorant la qualitat democràtica dels processos administratius i promoure la participació ciutadana dels barberencs i barberenques, l’Ajuntament vol establir la normativa jurídica pròpia del municipi en l’àmbit de la participació ciutadana. Una normativa, on hi hagi reconegut un conjunt de drets específics de participació, com per exemple l’organització dels òrgans de participació, la previsió de les mesures de foment de la participació, entre d’altres.

Aquests treballs iniciats a finals de la legislatura anterior, van prendre força durant aquesta nova legislatura on a data 30 de novembre de 2015 l'Alcaldia va aprovar la constitució d’una Comissió d'Estudi, politico-tècnica per a la realització d’aquest Reglament. Aquesta comissió integrada per tots els grups polítics municipals i personal tècnic municipal amb l'objectiu de dirigir el procés d'elaboració de l'esborrany de Reglament de Participació Ciutadana. La Comissió d’Estudi es va reunir per primer cop el passat 7 de Juny de 2017 a les 19 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, on es va aprovar, un pla de treball al respecte.

Seguidament detallem el Pla de Treball:

Fase 0.

  • Decret d’Alcaldia amb l’encàrrec de l’elaboració del Reglament i creació de la Comissió d’Estudi (30 de novembre 2015)

Fase 1. Organització i comunicació

  • Presentació del Procés i difusió
  • Primera reunió de la Comissió d’Estudi (7 de juny de 2017)

Fase 2 Diagnosi i propostes

  • Primera reunió-debat amb personal tècnic municipal, on es va presentar el model de Reglament de Participació Ciutadana a càrrec de la Sra. Maria García Brugada, Cap de la secció de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. (18 de juliol de 2017)
  • Entrevistes individuals i grups de debat amb les associacions, entitats i els diferents agents interessats en el procés (Previstes per la segona quinzena de setembre i octubre)
  • Bústia de suggeriments online (a partir del 30 de setembre i oberta durant tot el procés)
  • Qüestionari de diagnosi a les entitats (a partir del 10 d'octubre fins al 31 d'octubre)
  • Fòrum online per al debat del primer esborrany del reglament (Prevista per febrer de 2018)

Fase 3. Redacció i validació del reglament

  • Taller de validació d’un esborrany de Reglament de Participació Ciutadana (Prevista per març de 2018)
  • Treball amb la comissió d’estudi per redactar l’articulat del Reglament (Prevista per abril de 2018)

Fase 4. Retorn dels resultats

Sessions de retorn de resultats i presentació de la proposta final d’esborrany a tots els agents que han participat (Prevista per abril-maig de 2018)

Posa’t sobre els bànners i coneix més sobre el procés d’elaboració del nou

Reglament de Participació Ciutadana

Què és                                     

Participa