Ajuntament de Barberà - Oficina Municipal d'Habitatge

OMH
La Borsa de lloguer

L'Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport de la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha creat un nou servei per millorar l’accés a l’habitatge i la rehabilitació dels edificis a la ciutat: l’Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès. Mitjançant aquest servei, la ciutadania, pot informar-se sobre la normativa existent i tramitar els ajuts disponibles.

L’oficina ofereix els següents serveis:

 • La prestació integrada de la pluralitat de serveis associats al parc d’habitatges.
 • L’optimització dels recursos existents en matèria d’habitatge.
 • Punt d’informació al ciutadà, atenció directa al ciutadà i proximitat.
 • Registre de sol·licitants d’habitatges: Aquest registre permet donar més transparència al procés d’adjudicació i promoure la diversitat i la barreja socials.
 • Gestió del programa de mediació de la borsa de lloguer.
 • Punt d'informació del servei de mediació en habitatge.
 • Sol·licituds, tramitacions i inspeccions de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
 • Gestió dels ajuts al pagament del lloguer per als col·lectius amb dificultats econòmiques segons convocatòries anuals.
 • Informació, assessorament tècnic i tramitació d’ajuts en matèria de rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial.

L'objectiu de l'oficina, a mig termini, és convertir-se en la finestreta única per a tots els tràmits relacionats amb l'habitatge.
Tot això ha d’agilitzar el procés de trobar un habitatge, saber les necessitats reals de la població i planificar actuacions futures.

L'objectiu de l’oficina és impulsar la transformació del mercat de l’habitatge apostant per la creació d’un parc específic d’habitatges assequibles que permeti atendre les demandes de la població que té necessitat d’un allotjament. En aquest sentit, cal destacar un dels objectius clars de la LLei del dret a l’habitatge que el govern ha aprovat recentment: que en un termini de 20 anys, el 15% dels habitatges es destinin a polítiques socials.

Amb aquesta línia de treball es faran campanyes puntuals depenent dels serveis que tinguin una vigència concreta (ajuts al pagament del lloguer, inscripcions en habitatge de protecció oficial, ajuts a la rehabilitació...).

L’Oficina compta amb un equip mínim de tres persones propi de la mateixa oficina. Aquest equip és el personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que tenen encomanades.

 • Observatori Local d'Habitatge
 • Tinc problemes per pagar l'hipoteca
 • Necessites una mediació?
 • SIDH
 • Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
 • Registre sol·licitants d'HPO
 • Cercador OLH
 • Bàner IBI
 • Compartir habitatge

Webs d'interès

Més informació sobre Oficina Municipal d'Habitatge

Subscriure a Ajuntament de Barberà - Oficina Municipal d'Habitatge