Ajuntament de Barberà - Ocupació i Empresa

Promoció econòmica:

És Barberà, Empresa i Societat

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, integra les activitats desenvolupades per part de les empreses municipals Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas SA, des d’una perspectiva de promoció socioeconòmica, laboral i empresarial.

Fundació Barberà Promoció té com a prioritat implementar totes les polítiques actives d’ocupació, programes, projectes i actuacions que afavoreixin la situació social, laboral, professional i econòmica de la ciutadania del territori.

AISA es focalitza en l’entorn empresarial, encaminant-se a: fomentar la innovació i la competitivitat del territori, promoure la creació de xarxes empresarials i configurar un espai de trobada i intercanvi entre el teixit empresarial i les administracions.

  • Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès
  • Nodus Barberà
  • És Barbera empresa i societat
  • Creació d'empresa
  • Ofertes laborals
  • Fundació Barberà Promoció
Subscriure a Ajuntament de Barberà - Ocupació i Empresa