Resultats de l’enquesta sobre els Pressupostos Participatius 2017

19/12/2016 - 12:00

La ciutadania i les entitats que han valorat els pressupostos participatius 2017 opinen que els projectes de caire social haurien d'incloure's en properes edicions

Tot i que s’ha registrat una baixa participació en la primera experiència i prova pilot dels Pressupostos Participatius 2017, la ciutadania i les entitats que han donat la seva visió, opinen majoritàriament que hi participaran en les properes convocatòries. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’enquesta electrònica sobre Pressupostos participatius 2017 que s’ha dut a terme durant les darreres setmanes.

Cal recordar que el projecte de Pressupostos Participatius 2017, endegat durant aquest any, va culminar amb la votació de les propostes presentades, etapa en la qual van participar 100 persones i entitats que van decidir, amb el seu vot directe, quins projectes es duran a terme amb la dotació pressupostària corresponent, que enguany és de 150.000 euros. Aquest import equival a un 45% del total de la inversió de 2016, finançada amb recursos propis.

Durant les darreres setmanes, s’ha volgut copsar l’opinió de la ciutadania i de les entitats al respecte d’aquesta primera experiència de Pressupostos Participatius mitjançant una enquesta electrònica a la web municipal, que va estar disponible entre l’11 i el 25 de novembre.

D’aquesta enquesta s’han pogut extreure diverses conclusions. Entre elles, la demanda de què es puguin presentar propostes de caire social i no només d'inversions, com s'ha vingut fent en la prova pilot, i d’incidir més en els àmbits d’equipaments de la ciutat i d’espais naturals.

D’altra banda i en general, la major part de les persones i entitats participants, coincideixen en què les propostes presentades en aquesta primera experiència han estat encertades per a fer de la nostra ciutat un entorn més inclusiu.

El projecte de Pressupostos Participatius 2017 es troba actualment en la fase 6, d'avaluació i memòria, en la qual s’estan portant a debat diferents propostes de millora de cara a properes edicions. Els resultats d'aquesta fase d'avaluació s'incorporaran a la memòria anual, la qual deixarà constància dels treballs duts a terme en aquest procés participatiu.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/pressupostos-participatius-2017