Renovació dels i les representants del Consell Municipal d'Educació de Barberà del Vallès

Renovació dels i les representants del Consell Municipal d'Educació de Barberà del Vallès
12/01/2018 - 11:00

El Consell Municipal d'Educació de Barberà del Vallès, òrgan de participació de la comunitat socieducativa de la ciutat constituït el 15 d'abril de 2015, ha de renovar en la seva totalitat la representació dels sectors i subsectors que el composen, com determina l'article 10 del Reglament d'Organització i Funcionament d'aquest Consell, transcorregut el període de tres cursos escolars.

 El procés de renovació del CME es durà a terme durant els mesos de gener, febrer i març de 2018, organitzant en dues jornades electorals el 7 i el 14 de març. Aquest procés es pot seguir a l'apartat d'Educació