Consulta les obres i actuacions que es desenvolupen al teu barri

02/05/2017 - 09:45

En aquest apartat podeu trobar informació sobre les diferents actuacions que tant la Regidoria de Serveis Territorials i Medi Ambient com l'empresa municipal Sabemsa desenvolupin a la via pública.

 

 

 

 

 

Actualment s'estan desenvolupant les següents actuacions:

Publicat el 4 d'abril de 2017:

- Carrer del Bosc: Eliminació de 3 postes de fusta d'Endesa per millorar l'accessibilitat,

- Carrer Consell de Cent, Avinguda Generalitat i Avinguda de l'Assumpció: Arranjament del paviment asfàltic de la zona peatonal,

- Escola Can Llobet: Aprofitant les vacances de setmana santa a partir del 10 d'abril s'instal·larà una nova escala d'emergència al centre educatiu,

- Places de la República, Constitució, Can Serra, Pep Ventura i Ca n'Amiguet: Renovació dels paviments de les zones infantils de les diferents places.

 

Publicat el 13 d'abril de 2017:

- Carrer Arquímedes, núm. 6-8:  Durant el mes d'abril s'inicien les obres per la implantació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

 

Publicat el 25 d'abril de 2017:

- Edifici Ajuntament: El 24 d'abril s'inicien les obres per a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici de l'Ajuntament. La durada prevista de les obres serà de 2 mesos. 

- Plaça de la Vila: El 25 d'abril s'inicia la reparació de l'asfaltat de les zones de Carretera Barcelona i Avinguda de la Generalitat properes a la plaça de la Vila. Concretament es faran treballs per arranjar el paviment  i es col·locarà un paviment asfàltic de color vermell.

Magatzem / Depòsit de Vehicles Municipal - Policia Local (carrer Dr. Fleming):  S'han realitzat treballs de col·locació d'una xarxa de protecció per evitar caiguda de material de coberta, s'han extret i desamiantat diferents zones amb peces malmeses, i s'han substituït per noves plaques de policarbonat.

 

Publicat el 26 d'abril de 2017:

- Carrer Bosc amb carrer Josep Armengol (números senars): Adaptació del pas de vianants.

- Carrer Cerdanyola: Instal·lació de font aigua de doble funció, al costat del pipi can.

 

Publicat el 28 d'abril de 2017:

- Carrer Migdia: Segons l'acordat amb el veïnat, l'estacionament al Carrer Migdia estarà regulat segons indiquen els senyals de trànsit instal·lades. Els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre estarà prohibit l'estacionament a la banda dels números senars i, els mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, a la banda dels números parells. 
A partir del dimarts 2 de maig, la Policia Local sancionarà els vehicles indegudament estacionats.
 
 
Publicat el 4 de maig de 2017:
 
- Carrer del Bosc / Carrer Josep Armengol: Acabada l'adaptació del pas de vianants del carrer del Bosc amb Josep Armengol per a persones amb mobilitat reduïda.
 
 

Publicat el 8 de maig de 2017:

  - Diversos carrers i places de la ciutat: Els dies 4 i 5 de maig s'han tractat amb endoteràpia vegetal (injeccions d'insecticida directament al tronc dels arbres) els Liriodendrons del carrer Monturiol, i plaça Maria Reverter i els arbres de l'amor dels carrers Girona, Pintor Sorolla i plaça de l'Ajuntament.

 
 
 
 
 
Publicat el 9 de maig de 2017:
 
  - Els rosers reptants dels parterres i rotondes estan en plena floració. Es poden veure a les rotondes de Rda. Est, Verge de Montserrat i Rda. Santa Maria i als parterres d'entrada a Barberà a la Ctra. N-150. 
 
 
 
 
 
Publicat l'11 de maig:
 
- El 15 de maig s'inicien els treballs del nou asfaltat a la Via Sant Oleguer.