Millora de la recollida selectiva de cartró

24/07/2018 - 07:45

 

En els darrers mesos s'estan produint nombroses irregularitats en la disposició de residus en les àrees de contenidors al carrer, afectant especialment a la fracció que es diposita en els contenidors blaus per al paper i cartró.

 

 

 

S'estan trobant:

  • Caixes sense plegar abandonades a sobre dels contenidors
  • Caixes sense plegar abandonades als voltants dels contenidors que impedeixen fins i tot l'accés als mateixos
  • Caixes sense plegar dins dels contenidors, que saturen acceleradament la capacitat d'aquestos

L'abandonament dels residus en aquestes condicions ja no només suposa una mala imatge per a la ciutat sinó que està impedint que la ciutadania pugui fer servir els contenidors amb normalitat i està afectant greument el normal funcionament del servei de recollida de residus.

Els serveis d'inspecció de l'Ajuntament han detectat que en molts casos aquests residus de cartró procedeixen d'activitats econòmiques i comercials.

És per això que s'ha emès una circular informativa a les mateixes per tal de recordar que: 

  • Les caixes de cartró es poden dipositar als contenidors blaus del carrer, sempre desmuntades i ficant-les a dins dels contenidors.
  • Per a les caixes de cartró que per les seves dimensions no caben als contenidors, l'Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix el servei de Deixalleria Municipal, ubicada al carrer Circumval·lació 16, on es poden portar aquests residus en horari de dilluns a dissabte de 10h a 13.30h i de 16h a 19h i diumenges de 10h a 13.30h (a excepció dels diumenges de juliol i agost).
  • Deixar caixes de cartró en qualsevol altre indret, inclòs fora dels contenidors, es considera abandonament de residus en via pública, infracció regulada l'article 98.5 de l'Ordenança General per a la Convivència i el Civisme de Barberà del Vallès (BOPB 14/08/2014).

Igualment, això és d'aplicació per a tota la ciutadania. A més, es recorda a la ciutadania la necessitat de dipositar cada residu als contenidors corresponents per tal de millorar els % de recollida selectiva, que per normativa ha d'arribar a un 60% al 2020.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Caminem cap al futur. Per una Barberà Neta.