L’Oficina Municipal d’Habitatge atén més de 6.000 visites durant l’any 2016

Grafic dades 2016
03/03/2017 - 13:45

L’Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès ha atès duran l’any 2016 un total de 6505 consultes, gairebé tres quartes parts d’aquestes són presencials.

 

Ajuts econòmics per al pagament de l’habitatge habitual i demanda d’habitatge

Tot i que la demanda majoritària dels usuaris i usuàries de l’oficina han estat els ajuts econòmics per al pagament de l’habitatge habitual amb 2707 consultes (50%), queda palès que l’accés a un habitatge és la principal necessitat de la ciutadania. Així ho demostren les 1240 consultes (23%) sobre habitatges de protecció oficial i el Registre de sol·licitants d’habitatge, eina indispensable per a accedir a qualsevol habitatge protegit a preu assequible.

Entre els ajuts econòmics trobem els ajuts al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya, que representa el 90% del total d’aquests ajuts, i els ajuts urgència especial, per a cobrir deutes puntuals de lloguer, per a accés a un nou habitatge com a conseqüència d’un desnonament o execució hipotecaria, per a deutes puntuals de quotes d’amortització de la hipoteca.

 

Rehabilitació i cèdula d’habitabilitat

La necessitat de rehabilitar els edificis i habitatges del municipi i l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat representa el 16% de les consultes rebudes, amb 1034 consultes. Durant 2016 el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert una convocatòria d’ajuts a la rehabilitació. La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge és habitable i és necessària per a realitzar qualsevol transmissió i per donar d’alta els subministres.

 

Mediació per a persones amb deutes del seu habitatge habitual

Les consultes d’ajuts per a persones amb deutes correspon al 7% del total amb 441 consultes. Aquesta xifra s’ha vist fortament incrementada en l’últim trimestre de l’any, amb l’augment de consultes sobre les clàusules sòl de les hipoteques. L’Oficina Municipal d’Habitatge, mitjançant un conveni amb Càrites Diocesana, ofereix un servei de mediació assessorant personalment, estudiant cada cas, acompanyant al ciutadà a l’entitat de crèdit si cal i proposant els passos a seguir amb l’objectiu que les persones afectades no perdin l’habitatge. Aquest servei també pot donar orientació sobre si el nostre préstec hipotecari inclou una clàusula sòl o qualsevol altra clàusula abusiva i orientació de com reclamar la seva devolució davant l’entitat de crèdit.

Els casos en que el deute de l’hipoteca pugui provocar la pèrdua de l’habitatge es deriven al Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació, en conveni amb el Col·legi d’advocats de Sabadell, per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual. Aquest servei va adreçat a ciutadans que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament, entre d’altres casuístiques.

 

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos
08210 Barberà del Vallès
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimecres: de 9 a 14  i de 16  a 18 h