L’impuls de la contractació pública responsable avança als ajuntaments de Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet

Contractació pública responsable Barberà del Vallès
11/04/2018 - 11:15

La nova llei estatal de contractes del sector públic 9/2017, en vigor des del passat 8 de març, posa en marxa un nou marc legislatiu on la contractació pública deixa de banda el criteri de l’oferta econòmicament més avantatjosa i fa prevaler criteris socials, mediambientals i d’innovació de forma transversal i obligatòria en la contractació. Dins d’aquest àmbit, les administracions locals són protagonistes en l’aplicació d’aquests canvis, i per aquest motiu, així com des del ferm convenciment de la necessitat d’incorporar criteris socialment més justos, els ajuntaments de Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet han organitzat una formació específica sobre aquesta temàtica dirigida a personal d’intervenció, secretaria, contractació i compres.

La jornada formativa, desenvolupada a Montcada i Reixac aquest 6 d’abril, ha comptat amb la participació de dos representants de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, qui des de l’any 2017 apliquen aquests procediments i han explicat la seva experiència. Durant l’exposició, en Francisco Blanco, Director de coordinació de la contractació administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, ha destacat que la nova llei de contractació suposa un avenç, a nivell estatal, per a l’adequació de la compra pública a una nova manera de comprar i a una nova realitat social. Al seu torn, Begoña Planas, Tècnica de la Direcció d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, ha remarcat l’oportunitat que pot significar aquest avenç per al sector de l’Economia Social i Solidària, i ha exposat les diferents eines amb les quals s’està treballant des de l’Ajuntament de Barcelona per donar a conèixer aquest sector i enfortir-lo. Per acabar, el Regidor delegat d’Hisenda i Intervenció de Montcada i Reixac, Oscar Gil, ha subratllat la importància del treball mancomunat per fer front als reptes que aquesta pràctica demana.

Des de l’any 2016, els Ajuntaments de Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet treballen en un projecte compartit d’impuls de l’Economia Social i Solidària (ESS). Aquest projecte, integral i mancomunat, tracta d’impulsar l’economia social i solidària d’acord amb la realitat actual per tal de definir polítiques de desenvolupament econòmic des d’un vessant més responsable, cooperatiu i participatiu.  Una de les línies a treballar ha estat l’aplicació de criteris socials en una compra pública responsable.