L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota nacional no exempts de l'Impost sobre activitats econòmiques

10/05/2018 - 13:30

En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota nacional no exempts corresponents a l'any 2018 del 14 al 28 de maig, ambdós inclosos.

Aquell ciutadà o ciutadana que desitgi consultar aquesta matrícula s'haurà d'adreçar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del passeig Doctor Moragas núm. 224 de 8 a 15 hores.