L’Ajuntament de Barberà impulsa la pràctica del voluntariat entre la població i el teixit associatiu

15/05/2014 - 13:45

Entre algunes de les activitats es troba el curs d’iniciació al voluntariat o el projecte Croma que la Fundació Autònoma Solidària

desenvolupa en algunes escoles del municipi.

El consistori barberenc, a través del Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme de l’Ajuntament de Barberà del Vallès està  posant les bases per a la creació d’una xarxa de voluntariat ciutadana. Una xerrada sobre voluntariat, l’inici del projecte de voluntariat CROMA de la Fundació Autònoma Solidària a les escoles,  i el curs d’inici de voluntariat, són els primers pilars.

En els darrers dies, l’Ajuntament ha adjudicat a l’Observatori del Tercer Sector  la realització d’un projecte de diagnosi  i dinamització del Voluntariat a la ciutat, amb un doble objectiu: conèixer la situació de les entitats i col·lectius en aquest àmbit, identificar les actuacions i antecedents, i impulsar la pràctica del voluntariat entre la població, per a potenciar la cohesió social a partir dels valors de convivència, la solidaritat i el civisme.

L'Observatori del Tercer Sector és un centre de recerca especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i independent, que treballa per aprofundir i incrementar el coneixement sobre les entitats o organitzacions no governamentals.