Es publiquen els resultats del procés participatiu del Pla de Mobilitat de Barberà

27/04/2015 - 12:30

Es pot consultar a la web Consensus Barberà

Un cop finalitzat el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de Barberà del Vallés és el moment de donar a conèixer tot el treball realitzat. La web Consensus Barberà acull l'informe amb totes les aportacions i comentaris realitzats per totes les persones que van formar part dels dos grups de treball, així com aquelles propostes recollides a través de Consensus.

El proper pas és l'anàlisi i viabilitat de les propostes que surten d'aquest document i el seu encaix en el Pla de Mobilitat definitiu.

Es preveu que el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible s'aprovi inicialment en el Ple Municipal del dia 29 d'abril de 2015.

L’elaboració del PMUS esdevé obligada per llei per a tots aquells municipis que són capital de comarca, per aquells que sobrepassen els 50.000 habitants i per als municipis, com Barberà del Vallès, que es troben dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

El PMUS és un document que permet la planificació de la mobilitat urbana, partint d’una anàlisi de la situació actual, per establir posteriorment els principis, objectius i línies d’actuació que permetin millorar la mobilitat a llarg termini.  En aquest sentit, l’Ajuntament de Barberà del Vallès inicia un procés participatiu, que té com a objectiu donar a conèixer la situació actual de la mobilitat en el municipi i posar a debat una proposta tècnica de mesures d’actuació elaborades per l’equip redactor del pla, per tal de validar-les i complementar-les amb possibles millores.