El programa 'Solidaris' de Catalunya Ràdio visita Barberà per commemorar el Dia Europeu de la Mediació

22/01/2016 - 16:15

El magazín, que es va enregistrar al Mercat Municipal Onze de Setembre, va dedicar part del seu programa a parlar del Servei de Mediació de la nostra ciutat, així com d'una experiència mediadora a Barberà.

 

Ahir dijous, 21 de gener es va commemorar el Dia Europeu de la Mediació. Per celebrar-ho el programa de Catalunya Ràdio 'Solidaris' va visitar la nostra ciutat per parlar de mediació, una eina necessària en la resolució de conflictes.

El programa, conduït pel periodista Adrià Bas, es va enregistrar a les instal·lacions del Mercat Municipal Onze de Setembre. Durant una hora es van realitzar diferents entrevistes i taules rodones on l'objectiu era explicar què és la mediació i com funciona, així com algunes experiències viscudes en la resolució de conflictes.

Tal com va explicar Adrià Bas, "la mediació és un procediment extrajudicial, que busca la resolució de conflictes, derivats de la convivència veïnal, la feina o les relacions personals i familiars, etc. per la via del diàleg i l'acostament de les parts i s'hi accedeix, voluntàriament i de forma totalment confidencial".

Barberà del Vallès és una de les 37 ciutats de Catalunya que aposten per tenir un Servei Municipal de Mediació. Es va endegar l'any 2009 amb l'objectiu d'ajudar, prevenir, gestionar i resoldre aquells conflictes de convivència, que sorgeixen en el nostre municipi.

 

'Solidaris' es va iniciar amb la intervenció de Javier Wilhelm, coordinador del Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana de Barberà del Vallès i col·laborador habitual del programa que va explicar que la finalitat de la mediació és "pacificar les relacions de les persones i ajudar a gestionar-les d'una forma més humana i més propera i on el protagonista és el seu problema i la seva solució".

Wilhelm va manifestar que a Catalunya la mediació està garantida per a tota la ciutadania des de l'any 2009. "L'any 2001 teníem la primera llei de mediació en l'àmbit familiar però va ser a partir del 2009, en tot l'àmbit del dret privat, que qualsevol persona que viu, que treballa o que visita Catalunya pot accedir a un mediador. Està garantit en tot el territori català, ja que es pot tenir un servei de mediació itinerant, que ofereix la mateixa Diputació en aquells pobles amb una població inferior a 10 mil habitants. Nosaltres tenim el paraigua de la Diputació que recolza als ajuntaments que fan aquesta aposta".

Abans de finalitzar la seva intervenció, Javier Wilhelm va donar a conèixer els principis bàsics que regeixen la mediació, sent un "procediment voluntari, on les persones que hi participen són convidades a mediar, i on poden comptar amb el recolzament d'una persona professional mediadora, que serà neutral i imparcial i que els ajudarà a trobar una solució". És un espai segur i confidencial. "La confidencialitat que porta la mediació dóna seguretat i confiança per a que les persones puguin parlar del que necessiten".

Tanmateix va recordar que l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha estat un dels primers consistoris que "ha apostat per oferir aquesta eina a la ciutadania. Ha apostat per enfortir els vincles entre les persones que hi viuen a la seva ciutat", i on des de fa molts anys "totes aquelles persones que tenen problemes de veïnat i d'altres tipus, tenen un espai on poder gestionar de forma acurada les seves disputes amb solucions possibles i realistes".

 

Seguidament es va conèixer una de les experiències en mediació viscuda a la nostra ciutat, en la qual van intervenir dos barberencs amb un conflicte amb una veïna del municipi. Es va explicar com es va iniciar la problemàtica fins a la seva positiva resolució.

 

A continuació es va passar a una de les primeres taules rodones, on es va continuar parlant de la mediació a Barberà, que va comptar amb el regidor de Cultura, Entitats i Ciutadania, Ramon Cos, que va explicar que respecte a la mediació "el personal tècnic de cada àrea fa una feina molt professional i especialista en la matèria, que és digna de valorar. Des de l'inici de la nova legislatura s'estan realitzant jornades de sensibilització, tant als treballadors com als caps d'àrea i fins a aquells que hi són més propers a l'atenció ciutadana com les OAC, Policia Local, Serveis Territorials,... per sensibilitzar i intentar aplicar prèviament la mediació, abans que la sanció, entre el nostre veïnat".

Cos va manifestar que la mediació, tant per ell com pel nou equip de govern, és bàsica "Nosaltres el que estem intentant aplicar dia a dia són projectes més socials i més oberts a tothom, a la seva participació sobretot". Segons va explicar "la nostra idea no passa per les imposicions o les sancions de corregir errors que s'hagin pogut ocasionar, si no sempre volem intentar el diàleg i arribar a la cohesió i a un quòrum general abans que res".

 

A la taula rodona també va participar un dels treballadors responsables del Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana de Barberà, Pablo Gago. El presentador, Adrià Bas, va oferir algunes de les xifres dels casos atesos fins a l'actualitat. Aproximadament s'han atès 400 casos des que es va posar en marxa l'any 2009. La gran majoria són mediacions en l'àmbit veïnal i familiar i gairebé la meitat es tanquen amb un acord favorable entre les parts. Gago va valorar molt positivament el nombre de casos atesos, ja que segons va manifestar "hi ha molta gent que ha confiat en la mediació com a eina per resoldre els conflictes".

Per conèixer el servei, com funciona i com es poden resoldre conflictes, cal tenir "una xarxa  de companys i d'agents socials per donar el millor servei possible a la ciutadania i també per donar a conèixer aquest recurs. Encara que el més important és que la persona interessada vulgui alguna cosa, que surti de casa amb la intenció de resoldre un problema. La gent el que demana sobretot és ser escoltat". "Quan arriben a l'espai de mediació hi ha moments tensos, hi ha emotivitat, però un cop la persona se sent escoltada, ja diu que l'espai ha estat útil per a ella".

Un dels agents socials i que pot fer arribar casos al Servei de Mediació és el cap de la regidoria de Benestar Social i Salut de l'Ajuntament, Blai Fernández, que també va participar en aquesta taula. En el seu cas va explicar els indicadors que fan detectar un cas que pot necessitar una mediació. "A Serveis Socials treballen amb col·lectius molt vulnerables. Sobretot els indicadors que nosaltres veiem es donen en aspectes familiars i aspectes de la salut amb animals domèstics al carrer. Quan una de les parts vol fer una denúncia o quan el nivell de conflicte està creixent, llavors parlem amb el tècnic i l'informen si és un cas susceptible d'adreçar-lo al Servei de Mediació".

 

'Solidaris' va continuar amb una entrevista, en aquest cas, per conèixer l'experiència viscuda en els tallers de mediació realitzats als diferents centres educatius de Barberà del Vallès. El protagonista de l'entrevista va ser el professor de Biologia i Ciències Naturals de l'Institut La Romànica, Josep Colom, que va oferir un altre vessant de la mediació, el de la resolució de conflictes entre el jovent.

"Dintre dels instituts s'ha anat potenciant la mediació. Tenim un departament d'orientació i una de les coses que fem és treballar aquests aspectes de diferents maneres, resolent conflictes concrets o bé ensenyant eines per evitar conflictes. El Servei Municipal de Mediació ha ofert recursos per tal de fer extensiu això a tot l'alumnat, no només al grup d'alumnes que tingui el problema. Així tot l'alumnat d'un nivell ha rebut una formació d'unes quantes hores per aprendre a resoldre conflictes".

Colom va manifestar la necessitat que la formació no sigui només per l'alumnat, sinó també és important que el professorat i les família a l'escola de mares i pares o AMPA i AFA puguin conèixer alguns dels recursos per mediar i resoldre positivament un conflicte.

El programa va finalitzar amb dos reportatges prèviament enregistrats, un per conèixer l'experiència de la mediació, l'emporaderament i l'art social a una associació que treballa amb prostitutes del barri del Raval de la ciutat de Barcelona, i una altra taula, on s'explicava l'experiència de persones mediadores en la Universitat Pompeu fabra (UPF), en la que van intervenir una alumna del Màster de Mediació professional d'aquesta universitat, una col·laboradora i el codirector de l'esmentat Màster.