El Ple de juliol rebutja una moció del PSC contra el calendari del Procés

01/08/2017 - 09:00

El passat dimecres, 26 de juliol, el consistori barberenc va celebrar la sessió del Ple Municipal de juliol, en la qual el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar una moció en rebuig del calendari del Procés d'Independència i cercar un acord per una Reforma Constitucional

El text, defensat pel portaveu del grup, Antonio Báez Ballbuena, estableix que "la majoria de la ciutadania a Catalunya està d’acord en trobar una solució a través del diàleg, la negociació i el pacte". Un pacte que el PSC entén que "hauria de servir per enfortir l’autogovern de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya", però un pacte que "hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i la resta d'Espanya, i en el marc de la llei, és a dir, amb garanties democràtiques".

L'acord, tanmateix estableix que "atès que la llei amb la que pretenen emparar la convocatòria d’aquest referèndum unilateral serà suspesa pel Tribunal Constitucional, i per tant qualsevol acord de govern, decret, iniciativa parlamentària o decisió administrativa que pretengui portar a terme aquest referèndum serà nul de ple dret", caldrà "exigir a la Generalitat de Catalunya que, en el cas que el Govern demani la col·laboració d’aquesta institució, ho faci de forma oficial i per escrit, amb la signatura del responsable que correspongui". A més, se sol·licita "al Secretari d'aquesta corporació un informe escrit i signat sobre la participació de l'Ajuntament en el referèndum".

 

Destacar que, després d'n intens debat, la moció no va ser aprovada amb els vots en contra de PCPB, ERC, JxB i RB, i els vots a favor del PSC i PP.