Barberà destinarà prop de 170 mil euros d’ajuts per les entitats ciutadanes

25/06/2014 - 14:15

El Consistori té com a objectiu prioritari continuar donant suport per desenvolupar, enfortir i consolidar el teixit associatiu de la nostra ciutat

L’Ajuntament, a través de la Junta de Govern Local, ha aprovat aquestes aportacions econòmiques que estan destinades a les entitats i associacions barberenques  per realitzar i desenvolupar enguany activitats a la ciutat i a més també es vol donar suport al teixit associatiu de Barberà amb la finalitat d’avançar cap a la construcció d’una ciutat encara més oberta i cohesionada socialment.

Han presentat sol·licitud un total de 42 associacions que treballen en diferents sectors i amb les quals se signa un conveni on s’estableixen uns acords segons les Bases de concessió d'ajuts econòmics a entitats sense finalitat de lucre.

D’aquesta manera es dóna suport a les entitats pel seu reforçament organitzatiu, i perquè puguin desenvolupar, enfortir i consolidar la seva presència a  la ciutat.

Enguany en concret participen les associacions destinades a promoure l’esport; l’educació; les que es dediquen a treballar amb la gent gran; les de dependència i afavoriment social; les infantils i juvenils; les que promouen la igualtat de les dones; i les entitats que fomenten la salut i el benestar d’animals. Aquestes subvencions tindran en general un suport econòmic, i moltes d’elles, també reben suport en infraestructura i neteja a canvi del seu compromís d’organització i /o col.laboració en activitats per a la ciutadania.

En properes JGL s’aprovaran convenis amb entitats culturals, en els quals, també s’establiran els imports que cadascuna de les associacions rebran.

Cal dir que,  l’Ajuntament de Barberà del Vallès continua treballant i mantenint des de fa anys, els ajuts i  la realització d’aquests convenis a través dels quals es recolza i es fomenta el teixit associatiu de la ciutat, estimulant la seva participació.

Potenciant les associacions barberenques i les seves activitats es complementa i diversifica encara molt més l’oferta i la cohesió social del municipi.  Aquestes entitats, representen prop de 500 persones que treballen de manera voluntària per tal d’arribar, amb implicació i entusiasme, a tots els ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès.