Barberà del Vallès desenvolupa diferents projectes per contribuir a l’èxit acadèmic d'infants i joves del municipi

22/05/2014 - 14:30

Els projectes, que es porten a terme aquest curs 2013-2014, es van  presentar en les III Jornades de tècnics de Plans Educatius d’Entorn, on a més es van conèixer les experiències d’altres ciutats

La sala Celler de la Torre d’en Gorgs de Barberà del Vallès va acollir el passat dijous, 15 de maig, la ‘III Jornada de tècnics de Plans Educatius d'Entorn. Reptes de futur’, una trobada que té per objectiu reforçar el nou model dels Plans Educatius d'Entorn, així com oferir un espai on compartir iniciatives i bones pràctiques amb altres municipis.

L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, acompanyada per la regidora del Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme, Elvira Maza i el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Lluís Baulenas, van ser els encarregats de donar la benvinguda.

Durant la seva intervenció, Del Frago va recordar que la Torre d’en Gorgs, equipament on es trobaven,  “no només és un centre seu d’entitats ciutadanes, sinó que hem volgut identificar-la com un equipament emblemàtic de la nostra ciutat pel que fa a la formació i l'ocupació”. La Fundació Barberà Promoció, ubicada en la Torre, lidera des de fa molts anys la recerca, formació i acompanyament de joves i adults, en actiu i a l'atur, on tanmateix emprenedors, estudiants i treballadors milloren la seva qualificació formativa i ocupacional. L’Alcaldessa va manifestar que “l’esforç que fan les administracions locals per mantenir aquells  nivells de serveis de formació, ja sigui a les escoles municipals de música, les llars d'infants o els relacionats amb la promoció econòmica local, necessiten també del suport i recolzament d’altres administracions".

La Jornada, destinada a assessors i tècnics de diferents Ajuntaments de la comarca, coordinadors de Serveis Educatius, i a inspectors referents dels Plans d’Educatius d’Entorn (PEE), entre d’altres, es va iniciar amb la xerrada sobre ‘L’aprenentatge Servei dins dels PEE’, a càrrec de la professora de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empresa, Roser Batlle,  la qual va manifestar la importància de la vinculació entre solidaritat i formació, un aspecte que era necessari promoure entre nens, nenes i adolescents. Actituds i valors com la solidaritat, la pau, la tolerància, la justícia social o la conscienciació ambiental a escala mundial, proporcionen coneixements i aptituds que afavoreixin en els joves un desenvolupament responsable i compromès amb el seu entorn.

Tot seguit es va donar pas a la presentació d’experiències, on a més de donar a conèixer el projecte d’àmbit comunitari de Barberà del Vallès, es va mostrar els de municipis veïns com Sabadell, Cerdanyola, Terrassa, Rubi o Sant Cugat.

A la nostra ciutat, el Pla Educatiu Entorn desenvolupa diferents accions. Una d’elles és un Projecte d’Àmbit Comunitari (PdAC) que es va configurar amb l’objectiu de donar resposta als reptes educatius del municipi afavorint l’èxit educatiu de l’alumnat, sobretot aquell en situació desfavorida, potenciant la seva integració escolar i social. Per aconseguir aquest objectiu el PdAC es va aprofitar de la xarxa creada pel PEE, reformulant i reorganitzant-la.

En concret,  les iniciatives desenvolupades en aquest curs 2013-2014 s’han posat en marxa per contribuir a l’èxit acadèmic i educatiu dels joves, millorant les seves competències i afavorint un bon ús d’hàbits i tècniques d’estudi; promoure la integració social de l’alumne i de les  seves famílies; i potenciant el coneixement i l’ús de la llengua catalana com a instrument per la comunicació i la cohesió social. En total han estat tres projectes que hi han incidit en infants i adolescents de tots els centres educatius de primària i secundària de la població.

El Programa Croma, desenvolupat per la Fundació Autònoma Solidària ha estat un d’ells. És el primer any que es realitza a la ciutat i enguany hi participen les escoles de Can Serra, Miquel Martí i Pol i Del Bosc. Aquests centres de primària acullen sessions setmanals de tallers d’estudi assistit dels quals es beneficien un total de 60 nens i joves de diferents cursos escolars. Els infants aprenen, entre altres aspectes, a ser autònoms en l’organització i priorització de les seves tasques, valors com el treball inclusiu i en equip, o tècniques i hàbits d’estudi i de treball que podran desenvolupar al llarg de la seva vida formativa.

El Servei socioeducatiu per adolescents El Forat és altre de les iniciatives emmarcades en el PdAC. Està destinat a joves d’entre 12 i 15 anys del municipi i té per finalitat aconseguir una educació integral dels i les adolescents, incidint en els seus processos de socialització, donant sortida a les seves necessitats i inquietuds; educant globalment en les idees, els valors, les habilitats, les actituds i les maneres de fer, aconseguint així el desenvolupament social i personal dels i les adolescents. La idea és que ells tinguin una participació activa dins El Forat i puguin portar a terme les activitats proposades per ells mateixos. En concret, dos dies a la setmana organitzats per edats, es realitza un taller d’estudi assistit, un espai de suport que proporciona l’adquisició d’hàbits d’organització i planificació del treball. Més tard, es porten a terme diferents activitats programades, com tallers, xerrades, jocs, dinàmiques, o sortides, amb les que es treballen les habilitats socials dels adolescents, que són proposades pels propis joves. Actualment, El Forat acull a un total de 40 joves de la ciutat.

Altra dels projectes és El Centre Obert, un servei preventiu que s’ofereix des de fa anys a Barberà. Dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, de nens i nenes d’entre 5 i 12 anys, en situació de risc. A través del treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat, es pretén que els joves puguin compensar les seves deficiències socioeducatives, adquirint tècniques per millorar els seus estudis, evitant així el deteriorament del seu desenvolupament educatiu i formatiu.  

El Centre Obert durant aquest curs 2013-2014 ha doblat el nombre de places arribant a un total de 60 repartides entre diferents escoles de Barberà (Can Llobet, Del Bosc, Pablo Picasso i Elisa Badia). Les activitats programades per educadors es desenvolupen entre les 16.30 a 19h. L’alumnat berena i tot just després rep el suport a la tasca escolar. Al final de la tarda també fan activitats lúdiques. 

Durant la presentació de les iniciatives barberenques es va destacar que es preveu realitzar altres projectes de cara al curs que ve, com una rèplica del Programa LECXIT de la Fundació Jaume Bofill, que ofereix tallers d’estudi assistit per a la secundària. A més, es va destacar que les AMPA’s de les escoles barberenques van signar un conveni amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb el qual rebran una subvenció del 100% si ofereixen un taller d’ estudi assistit com activitat extraescolar.

A més de la presentació d’experiències es va realitzar un debat en el qual es va posar de manifest diferents iniciatives de futur. L’encarregat d’exposar-les va ser el cap de servei de Suport a la comunitat Educativa, Jaume Viñals.

Els Plans Educatius d’Entorn es van posar en marxa l’any 2008 per part del departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya per tal de potenciar aquelles iniciatives i nous projectes que donessin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives i formatives dels municipis.

Els PEE tenen per objectius promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana; volen incrementar l’èxit escolar i millorar el vincle entre les famílies, escoles i entorn; enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius.

A Barberà durant el curs 2013-2014 el PdAc de suport a la tasca escolar a permès donar-li un impuls al PEE focalitzant l’atenció màxima en afavorir l’èxit educatiu i formatiu de nens i joves de la ciutat.