Aprovació de la memòria del programa municipal de polítiques per a l'equitat de gènere de l'any 2016

MEMÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES PER A L'EQUITAT DE GÈNERE DE L'ANY 2016
05/04/2017 - 09:45
El passat 29 de març de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la memòria referent al desenvolupament del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de l'any 2016.
 
La memòria, que ja podeu consultar, recull totes les accions i projectes, que l'Ajuntament de Barberà del Vallès va dur a terme l'any 2016, en matèria de polítiques d'equitat de gènere al nostre municipi.