Aquí trobareu la Memòria del Programa Municipal de Participació Ciutadana de l'any 2016.

Aquesta memòria conté una relació dels programes específics de la regidoria per a l'any 2016 i es publica a la web municipal perquè estigui a disposició de tota la ciutadania.