Fotografia de Manel Ferreté Ferrer, regidor de la PCPB

 

ferretefm@bdv.cat

Agenda d'activitat

 

 

 • Membre del Ple Municipal
 • Membre de la Junta de Govern Local
 • Membre de l'Equip de Govern: segon tinent d'alcaldia amb la delegació de les facultats i atribucions que corresponen a l'Alcaldia, en els àmbits competencials de Serveis generals municipals i Serveis públics municipals, i concretament en les matèries que s'assenyalen a continuació:
  • Serveis econòmics i Hisenda
  • Recursos humans
  • Règim intern de l'Ajuntament
  • Secretaria General
  • Contractació

PERFIL BIOGRÀFIC:

Nascut a Barcelona el dia 2 de gener.

Formació (titulacions finalitzades):

 • Tesina de Grau especialitat Bioquímica
 • Llicenciatura en Ciències especialitat Químiques

Trajectòria política:

 • PCPB – Plataforma Ciutadana per Barberà

Trajectòria professional:

 • 85-99 Tècnic Comercial Alimentació / CAT
 • 00-01 PM Aromes i Fragàncies / SP i PT
 • 02-11 Tècnic Comercial en Alimentació / S.Eur, M.Or. & Afr.
 • 12-13 Product Manager Metal·lúrgia i Petroquímica / World Wide
 • 13-Actualitat Tècnic Comercial en Alimentació, Cosmètica, Farmàcia / SP i PT