OBJECTIUS GENERALS:

- Crear un espai de reflexió, debat i intercanvi entre les entitats que formen el teixit associatiu.
- Facilitar eines per la millora de la qualitat del teixit associatiu. 
- Fomentar la col.laboració i el treball en xarxa entre les associacions.
- Ampliar la participació de la població en les entitats.
- Dinamitzar les relacions entre sectors, administració local i associatiu.
- Reconèixer la tasca del sector associatiu en benefici de la societat i del municipi.

 

I Jornada d'Associacionisme i Participació

II Jornada d'Associacionisme i Participació