La conservació dels ecosistemes i la seva biodiversitat no ha d’estar vinculada al grau de protecció del territori sinó al seu grau de vulnerabilitat. Espais naturals pròxims a ciutats i àrees industrialitzades poden tenir un paper per a l’equilibri ecològic global igual d’important que un gran parc natural o una gran reserva de fauna.

Hem après que tots els elements que conflueixen en la creació i manteniment de les xarxes de relació dels nostres ecosistemes estan lligats entre sí d’una manera molt més estreta i flexible del que crèiem.

Així, la desaparició d’un petit bosc adjacent a un gran llac pot afectar la biodiversitat futura del llac, de la mateixa manera que la manca de connectors naturals entre dos grans parcs naturals pot desembocar en la irreversible pèrdua de biodiversitat d’aquests espais. Tot està relacionat. Tot està connectat de manera ínfima. Per a no condemnar els nostres espais naturals al conegut com “efecte illa”, cal que entenguem els moviments conservacionistes com una forma d’estudiar i gestionar el territori que comença a la porta de casa nostra.

D’aquesta manera, estudiar la fauna vertebrada d’una ciutat gairebé metropolitana com Barberà del Vallès ens pot donar claus de cara a endegar programes de gestió del patrimoni natural comarcal. Els impactes i les potencialitats que tenen lloc a Barberà del Vallès, ben analitzades, poden revertir actius en la protecció de la nostra castigada comarca natural del Vallès.

El present document consisteix en un estudi de la fauna vertebrada de la vila de Barberà del Vallès. S’han tingut en compte tots els grups faunístics vertebrats –ocells, mamífers, amfibis, rèptils i peixos-, així com tots els hàbitats que podem trobar a la zona estudiada, des de les àrees industrials fins a les forestals, passant pel riu Ripoll i les zones agrícoles adjacents.

AusMamífersAmfibis i rèptils