Inici | Mapa del web

Els Joves per l’Ocupació inicien la fase de pràctiques com a “Tècnics en metrologia 3D” en empreses.


Ampliar en una finestra emergent

Ampliar en una finestra emergent

Ampliar en una finestra emergent

Ampliar en una finestra emergent

Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 14.09.17
En el marc del programa de Joves per l’Ocupació, els joves van finalitzar la formació a principis de Juny, iniciant així la segona fase del programa que són les pràctiques no laborals en entorn productiu i/o la possibilitat d’ inserir-se en el món laboral.

Pel que fa a la part de les pràctiques, cal esmentar que són de caire voluntari per aquells/es que han assolit la formació amb èxit i que l’objectiu és posar en pràctica els coneixements assolits, augmentar les oportunitats d’inserció laboral dels joves, desenvolupar la professió de metròleg i alhora satisfer les necessitats de les empreses que hi participen.

Dels vint joves que van iniciar el programa, onze d’ells han signat conveni de pràctiques no laborals en entorn productiu, en el mes de juliol les han iniciades cinc dels joves, els sis restants les iniciaran al Setembre.

En relació a la inserció laboral, esmentar que en el mes de Juliol es va produir una contractació d’una de les joves a l’empresa Applus+, una empresa multinacional dedicada a la inspecció, certificació i assaig. Aquesta oportunitat és essencial per a que la persona jove construeixi la seva trajectòria professional, garantir una estabilitat i un futur professional.

Consegüentment, agrair a les empreses APPLUS+; MARTIN CRECENTE, SL; MECÀNICA AVANZADA EFFMILLTEC, SL; MODELO TECNICO, SA (MOLTEC); MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS, SA per la seva col·laboració i participació perquè sense elles no hagués estat possible oferir aquesta oportunitat als joves que els ajudarà a créixer en valors, a desenvolupar competències professionals, a millorar la seva autoestima i en definitiva, a empoderar-se.

A data d’avui, l’empresa MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS, SA desprès de la fase de pràctiques, ha ofert contracte laboral a un dels joves del programa.

Esperem que amb la resta d’empreses es puguin donar les mateixes oportunitats laborals.

Per últim, recordar que el programa Joves per l’Ocupació està subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil de Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015.