Inici | Mapa del web

Col·laborar per generar igualtat d'oportunitats

Pràctiques
Ampliar en una finestra emergent Pràctiques
Pràctiques
Ampliar en una finestra emergent Pràctiques
Visita Klein
Ampliar en una finestra emergent Visita Klein
Sessió de Gestió Emocional
Ampliar en una finestra emergent Sessió de Gestió Emocional

Ampliar en una finestra emergent Moviment Expressiu
Teatre Social
Ampliar en una finestra emergent Teatre Social i Cine
Data de publicació: 01.09.17
Fundació Tallers, en el marc del conveni de col·laboració signat el 2012 amb Fundació Barberà Promoció, va iniciar el Juliol del 2016 els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat (SIOAS 2016-2017), subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i cofinançats pel Fons Social Europeu, que han finalitzat el 30 de Juny de 2017.Com a novetat, aquest any s’han pogut oferir dos serveis integrals per poder atendre a més persones residents de Barberà del Vallès amb qualsevol tipus de discapacitat. El segon servei es va iniciar a mitjans de Desembre de 2016 i també ha finalitzat a finals de Juny de 2017. Han participat en els serveis un total de 32 persones, de les quals el 32% són dones i el 68% són homes.L’objectiu del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers és generar oportunitats sociolaborals a les persones, desenvolupant Plans personals d’inserció, per tal que puguin participar en la societat en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes de ple dret, millorant així la seva qualitat de vida. Per assolir-ho, ofereixen suports especialitzats i adaptats a les necessitats tant de les persones ateses com de les empreses col·laboradores.Del total de 32 persones participants, 12 han trobat feina a l’empresa ordinària (37,5% d’inserció), de les quals el 41,6% són dones i el 58,3% són homes. Si tenim en compte també els contractes en empreses protegides (CET i EI), 17 persones han trobat feina (53,1% d’inserció).En el transcurs dels programes, 10 persones han estat derivades a accions formatives per tal d’augmentar les seves possibilitats d’inserció.Per una altra part, 9 persones (3 dones i 6 homes) han realitzat pràctiques no laborals en empreses com el Restaurant Oasis Barberà, Bugaderia Industrial Barberà BIB, Apli Paper, Linea Practica, Markem Imaje, Progess i Klein.Aquesta darrera empresa, Klein, va oferir també la possibilitat de realitzar una visita guiada a les seves instal·lacions, que va servir perquè les persones participants poguessin veure de primera mà el funcionament d’un taller de fabricació i les dinàmiques organitzatives d’una indústria que treballa sota el mètode Just In Time.Com a Servei Integral, el SIOAS, a més d’oferir les accions pròpies d’orientació i intermediació laboral, ha ofert acompanyament psicològic-emocional a les persones participants. S’han realitzat tallers grupals d’autoconeixement, de gestió emocional, de motivació i sessions de Moviment Expressiu, per tal de fomentar el creixement personal, millorant així la seva autoestima, les seves habilitats socials, expressivitat i autocontrol davant situacions estressants.Enguany, s’han combinat les sessions de Teatre Social amb les de Cinema Teràpia fent servir l’art com a eina per a la transformació i inclusió social, així com pel desenvolupament de competències transversals. Les sessions de Teatre Social es van portar a terme gràcies a la col·laboració de Averlasailas – Teatro de lo possible i les de Cinema Teràpia gràcies a Sergi Riera.Fundació Tallers forma part de la xarxa d’entitats del Programa Incorpora de La Caixa, l’objectiu del qual és implicar el teixit empresarial en la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa, oferint un servei d’intermediació laboral i assessorament per a la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social a les empreses.