Inici | Mapa del web

Política de privacitat

Amb motiu del nou Reglament General Europeu de Protecció de Dades, que ha entrat en vigor el 25 de maig del 2018, ens agradaria facilitar-vos la informació detallada sobre política de privacitat i tractament de dades que hem implementat des de la Fundació Barberà Promoció per tal de complir aquesta nova normativa i fer que l’ús de la vostra informació sigui més segura i confidencial.

1-. Responsable del tractament

Identitat: Fundació Barberà Promoció

CIF: G-61648523

Adreça postal: Carrer de la Torre d’En Gorgs, 40 – Barberà del Vallès (08210)

Contacte del delegat de protecció de dades: rgpd@barberapromocio.cat

La Fundació Barberà Promoció, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2-. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

• Gestionar l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix la Fundació Barberà Promoció i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.

• Gestionar l’enviament d’informació comercial referent a l’oferta formativa de la Fundació Barberà Promoció, i també informació que es duu a terme des de la Fundació Barberà Promoció com a institució i amb les celebracions i els reconeixements que s’hi porten a terme, mitjançant l’elaboració de perfils, tant per part nostra com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes.

• Gestionar la informació de l’interessat. La gestió de la informació significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat, com ara l’accés, en què es revisa la documentació que aporta l’usuari per tal que la validació que n’ha de fer la Fundació Barberà Fundació sigui correcta; l’atenció, en què es faciliten i es posen a disposició de l’usuari els canals de comunicació amb la Fundació Barberà Promoció; i la certificació, en què s’habiliten i es gestionen la possibilitat de l’usuari de poder demanar certificacions relatives al seu perfil. Això inclou l’enviament d’informació de les diferents activitats que es fan des de la Fundació Barberà Promoció a l’usuariat. No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3-. Durada

Les dades cedides pels usuaris de la Fundació Barberà Promoció es conservaran durant el temps que es gaudeixen els serveis sol·licitats a l’entitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa i serveis de la Fundació Barberà Promoció en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa de la Fundació Barberà Promoció es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

4-. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei formatiu i laboral.

5-. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de la Fundació Barberà Promoció o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea.

6-. Cessió i transferencia

Les dades facilitades podran ser cedides a empreses públiques de tractament de dades, com ara l’Ajuntament de Barberà del Vallès, entitats subvencionadores (SOC, Diputació de Barcelona, AMB, etc.) o proveïdors de serveis (enviament de comunicacions, missatgeria, etc.).

7-. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant la Fundació Barberà Promoció presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a rgpd@barberapromocio.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

8-. Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament. Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

9-. Seguretat

La Fundació Barberà Promoció, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant del/la nostre/a Delegat/da de Protecció de Dades, o davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de las seva seu electrònica, o la seva direcció postal: C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya).

10-. Galetes (cookies)

1. Què són les galetes?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil...) i que es desen a la memòria del navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades per la Fundació Barberà Promoció per millorar la usabilitat dels webs i oferir una informació i uns serveis més personalitzats.

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no s’associen a cap persona. La informació personal ha de ser facilitada a la Fundació Barberà Promoció de manera explícita per l’usuari.

L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però sense els avantatges de la personalització. Per a més detalls sobre l’ús, la gestió i la configuració de les galetes des dels navegadors, es recomana que es consulti el web http://www.aboutcookies.org.

2. Quin tipus de galetes s’utilitzen a la Fundació Barberà Promoció?

• Segons l’entitat que les gestiona:

o Pròpies. Són galetes que s’envien des d’un equip o domini gestionat per la Fundació Barberà Promoció al terminal de l’usuari.

o De tercers. Són galetes que s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat ni controlat per la Fundació Barberà Promoció. En aquest cas també s’inclouen les galetes instal·lades per la Fundació Barberà Promoció que recullen informació gestionada per tercers. Les galetes de tercers es poden utilitzar per al mesurament i l’anàlisi del comportament dels usuaris amb l’objectiu de millorar la seva experiència al web de la Fundació Barberà Promoció.

• Segons el termini de temps que romanguin activades:

o De sessió. Recullen dades mentre l’usuari navega pel web de la Fundació Barberà Promoció amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat. Caduquen o s’esborren quan es tanca el navegador.

o Persistents. Es desen al terminal de l’usuari. Caduquen en un període llarg o mitjà de temps o no ho fan mai.

• Segons la finalitat:

o Tècniques. Són les necessàries per a la navegació correcta per la pàgina web.

o De personalització. Permeten a l’usuari definir les característiques (idioma) per a la navegació per la pàgina web.

o D’anàlisi. Permeten a la Fundació Barberà Promoció l’anàlisi vinculada a la navegació duta a terme per l’usuari amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús de la pàgina web, i també de fer estadístiques dels continguts més visitats, del nombre de visitants, etc.

3. Quines són les finalitats de les galetes que es fan servir a la Fundació Barberà Promoció?

Les finalitats de les galetes que es fan servir a la Fundació Barberà Promoció són:

• Tècniques. L’objectiu d’aquest tipus de galetes és fer possible que la navegació per la pàgina sigui satisfactòria. Aquest tipus de galetes permet que el sistema reconegui els usuaris que s’han registrat i els recordi el nom d’usuari i la contrasenya, entre altres funcions.

• De personalització. Aquestes galetes permeten que l’usuari accedeixi al web de la Fundació Barberà Promoció amb algunes característiques de caràcter general predefinides, com ara l’idioma, el navegador o la localització geogràfica des d’on s’accedeix al servei. Aquesta informació dels usuaris permet a la Fundació Barberà Promoció poder-los oferir més bon servei i més personalitzat.

• Analítiques. Les dades anònimes contingudes en aquestes galetes permeten el mesurament, el seguiment i l’estudi de l’activitat dels usuaris per tal d’incorporar millores en llocs web, aplicacions i plataformes de la Fundació Barberà Promoció.

• Publicitàries. Aquestes galetes fan possible la gestió dels espais publicitaris basant-se en criteris com l’edició de continguts o els hàbits de navegació dels usuaris.

11-. Canvis en aquesta política de privacitat

La Fundació Barberà Promoció es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.