Inici | Mapa del web

Què volem fer?


Volem contribuir al creixement social i econòmic del municipi i a la generació d’un entorn integrador, participatiu, igualitari i sostenible...
  • aprofitant les oportunitats del nostre territori per contribuir al seu desenvolupament social i econòmic.
  • dinamitzant el teixit econòmic industrial, dels comerços i de serveis del territori per a fer-los més competitius.
  • facilitant l’establiment de xarxes de cooperació entre empreses i professionals, per tal de crear i aprofitar sinèrgies que permetin consolidar el desenvolupament del territori.
  • afavorint la cooperació entre el món productiu i la universitat.
  • assessorant a les empreses perquè puguin innovar en els seus processos productius.
  • implementant programes i projectes per a la millorar de l’ocupabilitat i qualificació professional de la ciutadania.
  • orientant a les persones sobre els camins laborals i formatius per a millorar el seu desenvolupament personal i professional.
  • facilitant la integració dels diferents col·lectius al mercat de treball.
  • adequant la qualificació dels professionals a les necessitats de l’empresa.
  • fent créixer el sentiment de contribució al desenvolupament local per part del conjunt de persones treballadores i emprenedores, així com de les seves organitzacions, al territori.

... construint, entre tots, un nou model productiu amb millor projecció de futur per a l’economia de Barberà del Vallès.