Inici | Mapa del web

Reforç a la formació bàsica


Curs 2006-2007

Reforç a la formació bàsica... Aula de Reforç per a la formació bàsica, AURE

S'adreça: Prioritàriament als/a les joves en transició escola treball. I molt especialment als/a les joves que realitzen Programes de Qualificació Professional Inicial -PQPI- a Barberà promoció (assisteixen a l'AURE de manera coordinada amb els PQPI).

Es pot participar a AURE: Sempre que no es pugui assitir a una Escola d'Adults per motius justificables. Els continguts i material formatius que s'hi treballa es coordina amb l'Escola d'Adults de Barberà del Vallès.

Què s'hi treballa?:

  • Motivar-se per assolir un nivell bàsic de formació i la titulació acreditativa dins la formació reglada.
  • Orientar-se en l'itinerari formatiu que es vol realitzar dins la formació reglada i conèixer els recursos per realitzar-lo.
  • Preparació per a la Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o GES (s'dapta l'aprenentatge a les necessitats de cada persona).
  • Acompanyar a la persona en les gestions a fer per inscriure's a un centre formatiu, presentar-se a proves, etc.

Arxius relacionats