Inici | Mapa del web

Qui som?


Som
l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, que integra les activitats desenvolupades per part de les empreses municipals Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas SA, des d’una perspectiva de promoció socioeconòmica, laboral i empresarial.

D'on venim?

Els inicis

L'any 1988 va néixer la Iniciativa de Promoció Econòmica i Social (IPES) dins el marc de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Dos anys més tard, es va crear l'empresa municipal Actividades Integradas, S.A. (AISA), situada a la zona dels polígons industrials, amb l'objectiu d'ocupar-se tant de l’elaboració de plans concrets d’actuació per al desenvolupament i la promoció econòmica de la ciutat, com de l’organització d’activitats de formació per a empreses i la promoció de l'habitatge i del sòl industrial.

Al juliol de 1998 es decidí crear la Fundació Barberà Promoció amb l’objectiu de desenvolupar,  un seguit d’accions que afavorissin l'ocupació al municipi.

Des d’ençà, aquesta tasca de promoció econòmica del territori s’ha anat estructurat en dues entitats diferenciades que es troben sota la responsabilitat de la Regidoria de Promoció Econòmica:

Dues iniciatives, un únic objectiu
Per un costat, la Fundació Barberà Promoció ha tingut com a prioritat implementar totes les polítiques actives d’ocupació, programes, projectes i actuacions que afavorissin la situació social, laboral, professional i econòmica de la ciutadania del territori.

Mentre que per l’altre, la tasca d’AISA s’ha focalitzat en l’entorn empresarial, encaminant-se a: fomentar la innovació i la competitivitat del territori, promoure la creació de xarxes empresarials i configurar un espai de trobada i intercanvi entre el teixit empresarial i les administracions.

Així doncs, ambdues entitats han compartit la voluntat de contribuir al creixement i desenvolupament econòmic i social de Barberà del Vallès, portant a terme actuacions que permetessin incrementar la riquesa i la qualitat de vida del municipi. És per això que es feu necessari compartir sinergies i accions per optimitzar recursos, donar una imatge de servei integral orientat als seus públics a nivell global.

Una imatge més integradora i dinàmica
Amb la voluntat d’unificar i millorar la imatge i la projecció d’ambdues entitats, a principis de l’any 2009 es posà en marxa un estudi per identificar aspectes relacionats amb la gestió de la comunicació, la imatge i els valors que ambdues institucions transmetien als seus públics. Els resultats d’aquest anàlisi han permès la creació d’una única marca corporativa que integra les activitats, els serveis i els valors que les defineixen: és Barberà.

El nom, és Barberà, sorgeix com a resultat de la creació de l'acrònim d'”empresa” i “societat” (els dos públics de l'Àrea de Promoció Econòmica de Barberà del Vallès) juntament amb el nom de la població a la qual dóna servei. Els valors associats a la nova imatge corporativa són: innovació, servei, dinamisme, proximitat, activitat, impuls i desenvolupament.
és Barberà esdevé, des de la seva creació, la marca que representa l'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.On ens pots trobar?
Clica sobre de la imatge Fundació Barberà Promoció o Centre de Negocis Nodus Barberà per  saber com s'hi arriba a cadascuna de les entitats, així com per tenir més informació de cadascuna d'elles.