Inici | Mapa del web

Instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes (2019)


Curs: 'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES' - MARÇ'19


 • Nombre d’hores del curs: 510h totals (Formació teòrica: 390h, Formació complementària: 40h i Pràctiques professionals no laborals: 80h)
 • Calendari previst de inici: març 2019 - fi: juliol 2019
 • Horario: De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00h
 • Perfil dels destinataris:
  • Prioritàriament persones en situació d’atur.
  • Nivell de coneixements:
   • Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar o estudis equivalents.
   • Certificat de professionalitat de nivell 2.
   • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional Agrària.
   • Haver superat la prova d’accés a CFGM o complir les condicions d’exempció de la mateixa.
   • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més majors de 25 i/o 45 anys.
   • Haver superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2 (en cas que no es disposi del nivell de coneixements)
  • Experiència laboral: preferiblement mínim 1 any en sector agrari.
  • Persones amb interès i predisposició per a treball en sector agrari.
 • Programa:
 • MF0531_2: Instal·lació de jardins i zones verdes. (150 hores).
  • UF0019: Preparació del medi de conreu. (60 hores)
  • UF0020: Operacions per a la instal·lació de jardins i zones verdes. (90 hores)
 • MF0532_2: Manteniment i millora de jardins i zones verdes. (120 hores).
  • UF0021: Manteniment i millora d'elements vegetals. (60 hores).
  • UF0022: Manteniment i millora d'elements no vegetals. (60 hores).
 • MF0525_2: Control fitosanitari. (120 hores).
  • UF0006: Determinació de l'estat sanitari de les plantes, sòl i instal·lacions i elecció dels mètodes de control. (60 hores)
  • UF0007: Aplicació de mètodes de control fitosanitaris en plantes, sòl i instal·lacions. (60 hores)
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40 hores)
  • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. (10 hores)
  • Prevenció de riscos. (30 hores)
 • MP0007: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes.(80 hores)
Data:
de l'1 de març al 31 de juliol del 2019 cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de les 15:00h a les 20:00h
Lloc:
Fundació Barberà Promoció - àrea de formació
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 - Barberà del Vallès
Telèfon: 937192837
Correu electrònic: formacio@barpro.cat
Web: http://www.esbarbera.cat
Observacions:

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:

 • Còpia compulsada de la titulació formativa.
 • Fotocòpies: DNI, targeta SOC - demandant d’ocupació.
 • Estar inscrit (tenir fitxa primera acollida) a Fundació Barberà Promoció.

ATENCIÓ: PER TAL DE PODER INSCRIURE’S AL CURS:


ÉS IMPRESCINDIBLE COMPLIR EL REQUISIT D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) ABANS DE L’ INICI.