Inici | Mapa del web

Operacions auxiliars de serveis administratitus i generals (2019)


Curs: 'OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS' - GENER'19


 • Nombre d’hores del curs: 470h totals (Formació teòrica: 390h, Formació complementària: 40h i Pràctiques professionals no laborals: 40h)
 • Calendari previst de inici: gener 2019 - fi: maig 2019
 • Horari: De dilluns a divendres de 09:30 a 14:30h
 • Perfil dels destinataris:
  • Prioritàriament persones en situació d’atur.
  • Nivell de coneixements:
   • Coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana.
   • Coneixements bàsics d’informàtica.
  • Experiència laboral: preferiblement mínim 6 mesos en llocs de treball d’oficines, despatxos o departaments d'administració o serveis generals.
  • Persones amb interès i predisposició per a treball en oficines, despatxos o departaments d'administració.
 • Programa:

 • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina. (150 hores)
  • UF0517: Organització empresarial i de recursos humans. (30 hores
  • UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l’empresa.(30 hores)
  • UF0519: Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial. (90 hores)

 • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació. (120 hores)
  • UF0520: Comunicació en las relacions professionals. (50 hores)
  • UF0521: Comunicació oral i escrita en l’empresa. (70 hores)
 • MF0971_1: Reproducció i arxiu. (120 hores)
  • UF0513: Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic. (60 hores)
  • UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic. (60 hores)
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40 hores)
  • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 hores)
  • Prevenció de riscos (30 hores)
 • MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (40 h.)


Data:
de l'1 de gener al 31 de maig del 2019 cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:30h a 14:30h.
Lloc:
Fundació Barberà Promoció - àrea de formació
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 - Barberà del Vallès
Telèfon: 937192837
Correu electrònic: formacio@barpro.cat
Web: http://www.esbarbera.cat
Observacions:

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:

 • Còpia compulsada de la titulació formativa
 • Fotocòpies: DNI, targeta SOC - demandant d’ocupació
 • Estar inscrit (tenir fitxa primera acollida) a Fundació Barberà Promoció

ATENCIÓ: PER TAL DE PODER INSCRIURE’S AL CURS:


ÉS IMPRESCINDIBLE COMPLIR EL REQUISIT D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) ABANS DE L’ INICI.Arxius relacionats