Inici | Mapa del web

Monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil - especialització vetllador/a

Curs: Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - especialització vetllador/a

  • Hores: 386 h 
  • Calendari previst inici: 04/06/2018 - fi: 27/09/2018
  • Perfil destinataris:
    • Qualsevol persona interessada.

  • Programa i horari del curs:

BLOC 1: MONITORS/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL  (310 H.)
Del 04 /06/2018 al 27/09/2018 en horari de 9:15 a 15:15 
- MÒDUL 1: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (50 h.)
- MÒDUL 2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (25 h.)
- MÒDUL 3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (50 h.)
- MÒDUL DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES amb anàlisi i supervisió  (160 h.) horari a concretar.
- EL.LABORACIÓ DE LA MEMÒRIA  amb supervisió (25 h.)

BLOC 2: HIGIENE ALIMENTARIA (6 h.) Dia 06/09/2018 de 9:15 a 15:15

BLOC 3: SUPORT A LA INCLUSIÓ ESCOLAR: VETLLADORS/ES (60 h.): Del 07/09/2018 al 25/09/2018 de
 9:30 a 14:30

BLOC 4: TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA  (10 h.): Del 26/09/2018 al 26/09/2018 de 9:30 a 14:30

- Assistència obligatòria al 85% de la formació per obtenir la titulació.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: Del 10/05/2018 al 24/05/2018 de 9 a 14:30 hores

BASES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PARTICIPAR AL PROCÉS DE SELECCIÓ:

Sol·licitud d’admissió a processos de selecció de personal
- DNI
- Acreditació d’estudis mínims requerits (ESO o equivalent a efectes laborals)
- Acreditació Nivell B1 català (Prova a Barberà Promoció en data i horari a concretar)
- Currículum professional i acadèmic actualitzat
- Informe de vida laboral actualitzat.
- Document acreditatiu d’estar inscrit al SOC com a demandant d’Ocupació no ocupat (DONO)
- Certificat de desocupació dels 2 darrers anys (SOC)
- Certificat històric d’empadronament (OAC)
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual (OAC)
- Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora de l’ocupabilitat
- Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat social

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar a RRHH de la Fundació Barberà Promoció en horari de 9:00 a 14:30 , mitjançant full de registre que es troba penjat a http://www.bdv.cat/ofertes-de-treball-0 , essent el termini màxim de 15 dies naturals. Entenent que el termini de presentació es va obrir el 10/05/2018 i es tancarà  el 24/05/2018.

Data:
Observacions:
  • Important: El calendari i horaris del curs són una previsió que poden ser objecte de modificacions.

 Per a més informació o inscripcions, parleu amb l’àrea de formació al telèfon 93 719 28 37 (ext. 741) o contacteu mitjançant correu electrònic a maria.sanandres@barberapromocio.cat

 


Arxius relacionats