El Govern municipal, considera molt important que es visualitzi la tasca que desenvolupen les entitats a la ciutat.

Entenem que l'Ajuntament ha de posar a l'abast de les entitats totes aquelles eines que siguin possibles.

És per això, que s'ha creat aquest apartat amb entrevistes a les entitats de Barberà per donar a conèixer el teixit associatiu a la ciutadania d'una forma més propera.

Recull d'entrevistes