DEIXALLERIA MUNICIPAL DE BARBERÀ
C/Circumval·lació 16
Telèfon : 93 718 54 64

Horari:

- De dilluns a dissabte: De 10 a 13.30 h i de 16 h a 19 h.
- Diumenge: De 10 a 13.30 h (a excepció de Juliol i Agost).
- Festius: Tancada.

Què és una deixalleria?

És una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. D'aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d'aquesta gestió.

El servei de deixalleries serà gratuït pels usuaris particulars que aportin els residus en turismes particulars amb una limitació màxima diària de 500 kg.

Els comerços, oficines i serveis també poden gaudir dels serveis de deixalleria, i depenent dels kg i la fracció dipositada, haurà de pagar un import segons els preus públics establerts.

Les indústries no poden ser usuàries d'aquest servei ja que tenen els seus propis mecanismes establerts a través dels gestors autoritzats.

La deixalleria és un espai tancat, dotat de personal, on s'instal·len una sèrie de contenidors per a facilitar la recollida separada de les diferents fraccions de residus municipals que s'hi aporten i que no han pogut ser minimitzades, les quals es lliuraran selectivament a centres de gestió per a la seva reutilització, l'ordre de prioritats de gestió de residus necessari per tal d'assolir un desenvolupament sostenible.

Quins materials hi hem de dur?

 • Electrònica (cables elèctrics, ordinadors, impressores, televisors, etc.)
 • Electrodomèstics i mobles
 • Cartutxos de tinta i toners
 • Aerosols, productes de neteja, pesticides i altres tòxics
 • Ferralla i metalls
 • Fusta, runes i vidres
 • Olis motor i domèstics
 • Pneumàtics i bateries de cotxe
 • Porexpan
 • Piles
 • Radiografies
 • Fluorescents
 • Roba i sabates
 • Vernissos, dissolvents i pintures
 • Restes de jardineria
 • Plàstic Rígid
 • Càpsules de plàstic i alumini
 • Fibrociment: es pot portar a la Deixalleria de Terrassa (Ctra N-150, 14.8. TEL. 93 731 54 24)

Què se’n fa?

Molts materials van a parar a instal·lacions on es reciclen i són transformats altra vegada en matèria primera. Altres es separen de cara a la seva reutilització.

Alguns productes (com els tòxics i els corrosius) es porten a instal·lacions específiques on reben el tractament per reduir la seva toxicitat.

D’allò que no es pot recuperar, se’n garanteix el destí final més adequat per protegir el medi ambient.

I TAMBÉ...

 • Punt d'Intercanvi de Llibres
 • Compost

Anar a la deixalleria té premi perquè aconseguim...

Estalviar matèries primeres i energia, aprofitar els residus valortizables, separar els residus perillosos per donar-los la destinació més adient, evitar l’abocament incontrolat de residus als carrers de les nostres poblacions, protegir l’entorn de la contaminació per tenir un medi ambient més saludable i mantenir els nostres municipis més nets i endreçats.
I també...

Si utilitzes la Deixalleria Municipal aconseguiràs bonificacions fiscals a la taxa d’escombraries.

Vine a la Deixalleria! És molt fàcil, és més cívic! Per una Barbera Neta!

La deixalleria de Barberà del Vallès a www.deixalleries.com