Convocatòries de personal

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries d'oferta d'ocupació pública, així com les bases i les sol·licituds normalitzades per prendre part en els processos de selecció.

CONVOCATÒRIES

- CONVOCATÒRIES OBERTES

- CONVOCATÒRIES INTERNES