Ajuntament de Barberà - Convivència i Civisme

Segurament l’educació cívica és un dels debats més vius que actualment aborda el món local. El civisme ens parla de la relació de la nostra ciutat amb la ciutadania, del comportaments i les actituds de les persones en l’espai públic municipal.

Els Ajuntaments són institucions claus per fomentar la cultura cívica, per implicar a persones en allò que passa a la seva ciutat i també per lluitar contra les conductes incíviques.

El creixent interès per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès sobre aquests temes va dur l’any 2007 a crear la Regidoria de Ciutadania i Civisme i d’incidir de forma més directa sobre la promoció del civisme a partir de diferents activitats, i accions amb l’objectiu de treballar iniciatives per fomentar unes actituds i uns comportaments que permetin la incorporació d’uns hàbits d’una forma natural que potenciïn la convivència, el sentiment de compromís, i un civisme responsable i actiu.

La creació d’aquesta Regidoria no és l’inici dels treballs en aquesta matèria, sinó que les diferents àrees de l’Ajuntament de Barberà del Vallès han mostrat sempre sensibilitat pels temes de Convivència i Civisme i han treballat el civisme de manera implícita en els seus continguts. Des dels diferents programes de l’Ajuntament s’han dut a terme campanyes i accions de sensibilització específiques sobre civisme de forma puntual tractant temes sobre el reciclatge, la mobilitat segura, la recollida selectiva, neteja i altres accions desenvolupades de forma implícita a partir d’activitats ofertes des de la Regidoria de Participació Ciutadana, Població Nouvinguda, Educació etc.

Objectius Generals

 • Millora de la convivència, des de la corresponsabilitat i assumint els drets i deures en l’exercici de la plena ciutadania.
 • Fomentar el respecte a l’entorn i els altres.
 • Promoure l’ús correcte dels espais comuns i públics i acceptar unes normes comunes consensuades.
 • Promoure una cultura pedagògica, per tal d’anar educant a la ciutadania en la importància dels valors del civisme, en la cultura del diàleg, de la resolució de conflictes i, en definitiva, de la mediació ciutadana tant en el propi Ajuntament com a la ciutadania i entitats.
 • Augmentar el sentiment de pertinença de la ciutadania envers el seu municipi i el seu barri.
 • Garantir els drets de la ciutadania de Barberà del Vallès, en general.
 • Reconeixement del dret a una bona administració davant dels barberencs i barberenques.
 • Millorar la capacitat organitzativa i de gestió de l’administració, per incrementar-ne l’eficàcia.
 • Barberà pel civisme
 • Síndic de greuges
 • Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana

Webs d'interès

Subscriure a Ajuntament de Barberà - Convivència i Civisme