Com contactar amb el Programa Municipal de Participació Ciutadana

Si ens vols fer arribar els teus suggeriments, opinions, propostes, preguntes... pots contactar amb el Programa Municipal de Participació Ciutadana mitjançant l'e-mail: participacio@bdv.cat

Programa Municipal de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès
C/ Marquesos de Barberà , 125. Baixos
08210 Barberà del Vallès
Telèfon 937297171
participacio@bdv.cat