Concessió d'ajuts econòmics i/o d'infraestructures a entitats sense finalitat de lucre que promouen:
 • L'equitat de gènere
 • L'atenció a la dependència
 • La promoció de la salut
 • La protecció i el benestar dels animals
 • L'atenció a la població nouvinguda
 • L'afavoriment de la cohesió social
 • L'atenció a la gent gran
 • El lleure infantil
 • L'atenció a la joventut
 • La convivència i el civisme
 • La promoció de l'activitat física i l'esport
 • La promoció cultural i cívica
 • La promoció del voluntariat

I, que desenvolupen el seu programa d'activitats al municipi de Barberà del Vallès.

El termini de presentació de sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’OAC, finalitzarà el dia 27 d'abril de 2017.

Arxius adjunts:

Bases de concessió d'ajuts econòmics i infraestructurals

Extracte de la Resolució del 15 de març de 2017 per la qual es convoquen ajudes econòmiques i infraestructurals a entitats sense finalitat de lucre a Barberà del Vallès durant l'any 2017

Annexos