Local Disponible - Rd. Pau Vila

Local de 87m2. Sense sortida de fums.
Adreça
Rd. Pau Vila
08210 - Barberà del Vallès
Telèfon
937191563

Ajuntament de Barberà del Vallès
Av. Generalitat, 70 | 08210 - Barberà del Vallès | Tel. 937 29 71 71