Plànol dels barris de Barberà del Vallès

Barberà del Vallès es distribueix en 9 barris, els espais territorials que integren cada barri s'han configurat, gairebé, de forma natural.