Mapa del web

Qui som / Què fem?


Ampliar en una finestra emergent Visió general entrada de la Torre d'En Gorgs

Ampliar en una finestra emergent Façana posterior de la Torre d'En Gorgs

Ampliar en una finestra emergent Portes dels aularis

Història


L'any 1988 va sorgir la Iniciativa de Promoció Econòmica i Social, IPES, dins l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

L'any 1990 es va crear l'empresa municipal Activitats Integrades, S.A., AISA, situada al carrer Arquímedes, a la zona dels polígons industrials, amb l'objectiu d'ocupar-se tant de les activitats de formació com de promoció de l'habitatge i del sòl industrial.

Al juliol de 1998 es decideix crear la Fundació Barberà Promoció per encarregar-se, exclusivament, del desenvolupament d'accions que afavorissin l'ocupació al municipi de Barberà del Vallès. Des de llavors, AISA i Barberà Promoció són dues entitats diferenciades que es troben sota la responsabilitat de la Regidoria de Promoció Econòmica.

L'òrgan suprem de règim, govern, administració, representació i gestió de la Fundació Barberà Promoció és el Patronat.

AISA està situada a l'edifici Nodus, al polígon de Can Salvatella i ,des d'abril de l'any 2003, Barberà Promoció es troba a la Torre d’En Gorgs, a uns 200 m de l'estació de Renfe.


La Torre d'En Gorgs compta amb cinc tallers (mediambiental, fontaneria i climatització, mecànica, pneumàtica i arts gràfiques), set aularis, dues aules d'informàtica i una sala d'actes anomenada 'Sala Celler'.

A continuació podeu veure el plànol:

 

Què fem

La Fundació Barberà Promoció és una entitat dedicada a la promoció econòmica i el desenvolupament local del municipi de Barberà del Vallès, així com a implementar totes les polítiques actives d'ocupació, programes, projectes i actuacions que afavoreixin la situació social, laboral, professional i econòmica de la ciutadania del nostre territori.

Barberà Promoció treballa per fomentar i facilitar la participació econòmica, la millora en el treball i el sentiment de contribució al desenvolupament local per part del conjunt de persones treballadores i emprenedores, així com de les seves organitzacions al territori.

Missió i objectius 

Dins l'àrea de promoció socioeconòmica i desenvolupament local de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, Barberà Promoció és l'instrument que gestiona les polítiques actives d'ocupació, orientació, formació i assessorament empresarial sota l'estudi i anàlisi de l'activitat socioeconòmica local. Aquestes accions s’encaminen a:

* Ajudar les persones aturades a trobar una feinal i/o iniciar un itinerari formatiu-professional per aconseguir aquesta inserció laboral i/o formativa.

* Ajudar les persones en situació laboral activa a requalificar-se professionalment.

* Ajudar les persones que vulguin autoocupar-se, crear la seva pròpia empresa.

* Ajudar les pymes i micropymes a millorar i fer créixer la seva empresa.

Creiem que és de gran importància implantar un sistema de suport a la sostenibilitat com a model de creació i desenvolupament empresarial responsable amb el mediambient per a la sostenibilitat del territori.

Volem acostar, també, la responsabilitat social a les empreses promovent el desenvolupament sostenible i la cohesió social del territori per preservar l'equilibri estratègic de l'activitat econòmica de Barberà del Vallès.

Les relacions i col·laboracions que s'estableixen amb els representants socioeconòmics del municipi, juntament amb les dades obtingudes per les entrevistes amb empresaris, així com les dades elaborades per l'observatori del mercat laboral, estableixen les línies d'actuació cap a l'ocupació del nostre municipi.

També estem consorciats amb altres municipis amb l’objectiu d'intercanviar informació, compartir la seva experiència i posar en pràctica projectes comuns a escala local i/o europea, per promoure el nostre municipi i enfortir el seu paper a nivell nacional i transnacional.

Amb la intenció de mostrar aquesta gestió i com es distribueixen els recursos entre els diversos serveis i programes, així com per exposar de forma transparent la procedència de les aportacions i finançaments, presentem els Pressupostos per l'any 2010.

   Contacta amb nosaltres:
Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40

08210-Barberà del Vallès

  Consulta el plànol per saber com s'hi arriba en cotxe o a peu
937 192 837

937 292 893

barberapromocio@barpro.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Fundació Barberà Promoció
C/ de la Torre d’En Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 192 837