El Ple Municipal celebrat el 25 de octubre de 2017 es va aprovar la declaració del municipi de Barberà del Vallès com a 'Ciutat feminista'. L'acord, que va rebre els vots a favor de Junts per Barberà (JxB)Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), i Recuperem Barberà (RB) i les abstencions del Partit Popular (PP),  suposa no tan sols continuar amb el compromís adquirit des de fa anys en l'aplicació de la perspectiva de gènere en la configuració de totes les polítiques públiques que es desenvolupin des de l'Ajuntament, sinó a més, la creació d'un òrgan de participació amb la major representació possible a nivell institucional, polític, social i econòmic de la ciutat, que vetlli per garantir els principis que defineixen l'equitat de gènere i impulsi un pacte per la seva consecució, així com altres mesures per avançar en l'aplicació de polítiques feministes. 

Amb aquest acord es vol iniciar els treballs per l'elaboració del "Pacte Local pel Feminisme", que haurà d'incloure acords en els àmbits de l'educació, la comunicació i publicitat, l'ús dels espais i equipaments públics, les polítiques de mobilitat i habitatge, la participació ciutadana, la cultura, els esports i el lleure, la salut i els drets sexuals, el treball i l'ocupació, l'acció social, la reorganització dels usos del temps i la corresponsablitat ens els àmbits familiars, econòmics i social; així com la revisió del nomenclàtor dels carrers, equipaments i espais públics de la ciutat, per visibilitzar l'aportació històrica de les dones en tots els àmbits de la vida i la societat.

Destacar que algunes de  les polítiques desenvolupades pel consistori en aquests últims anys han estat: la consolidació dels Serveis d’Atenció a les Dones, el Pla per a la Igualtat de Gènere per a la ciutadania i el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l'Ajuntament, el Protocol d'Assetjament Sexual i per raó de sexe, el Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella, el Protocol per unes festes i espais d'oci lliures de violències masclistes, així com moltes d'altres actuacions de sensibilització i coeducació que es recullen anualment en programes municipals.

Totes aquestes accions han fet de Barberà del Vallès, un municipi referent pel que fa a les polítiques de gènere, que ha mantingut un compromís ferm, aconseguint d'aquesta manera avançar cap a una ciutat més justa, equitativa, i inclusiva.

 

 

Noticies sobre 'Ciutat feminista'