L’Ajuntament de Barberà impulsa la pràctica del voluntariat entre la població i el teixit associatiu. En els darrers anys, ha anat posant les bases per a la creació d’una xarxa de voluntariat ciutadà a través de diverses iniciatives: el programa CROMA de la Fundació Autònoma Solidària (des de 2013), la xerrada sobre Voluntariat (2013) i els cursos d’iniciació al voluntariat (2014) representen els primers pilars.

L’any 2014, l’Ajuntament va adjudicar a l’Observatori del Tercer Sector la realització d’un projecte de Diagnosi i dinamització del voluntariat a la ciutat, amb l’objectiu de conèixer la situació de les entitats i col·lectius en aquest àmbit, identificar les actuacions i antecedents i impulsar la pràctica del voluntariat entre la població, per potenciar la cohesió social a partir dels valors de convivència, solidaritat i civisme.

Entre les conclusions d’aquest estudi està la proposta de creació d’un Punt de Voluntariat que esdevingui punt de trobada o connexió entre les entitats que fan projectes de voluntariat o en volen fer i les persones que s’ofereixen per fer de voluntaris/àries.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar la creació del Punt de Voluntariat de Barberà del Vallès en la junta de govern local del dia 26 de febrer de 2015.

A continuació, podeu descarregar-vos el document de Diagnosi i Dinamització del Voluntariat i l'informe del Procés participatiu per a la creació d’un Punt de Voluntariat a Barberà del Vallès.