Aquesta presentació està oberta a tota la ciutadania de Barberà i a les persones representants de les entitats.

El Pressupost Municipal és clau per entendre com funciona l’Ajuntament. Aquesta presentació anirà a càrrec de la Regidora de Programes Transversals i adjunta a Comunicació, Sra. Elvira Maza Martínez i del Tinent d’Alcaldia de Serveis Econòmics, Sr. Xavier Garcés, qui exposarà els diferents apartats del pressupost.

Data: Dimecres, 21 de gener de 2015 a les 19:00 h.