Aquest projecte es desenvoluparà durant una setmana i consistirà en realitzar un mural en una paret sol·licitada al municipi sobre la temàtica dels refugiats  que prèviament es treballarà mitjançant xerrades i exposicions. Inscripcions a l'Espai Jove el Forat. 

Dia 22 i 23: Treballem sobre els disseny de la tècnica del Graffiti.
Dia 24: Es farà un test d'sprays amb plafons dins del Forat.
Dia 25 i 26: Es pintarà el mural final al carrer.

Data: Del dia 22 al 26 de maig de 2017, a partir de les 17:00h.

Tema: