Programa:
16:45 h. Arribada infants i persones voluntàries
17:00 h. Benvinguda a l'acte
17:15 h. Presentació del vídeo
17:30 h. Entrega de llibres del Lècxit
17:50 h. Fotografia conjunta
17:55 h. Cloenda
18:00 h. Interpretació d'una obra musical

Data: Dijous, 8 de juny de 2017, de 16:45 h. a 18:30 h.